กิจกรรม รร.ส.สส.

ข่าวประกาศ


กิจกรรมทั้งหมด

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส. รุ่นที่ 55 16 ต.ค.61 เวลา 0900

 

พิธีรับส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ส.สส. วันที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 0830

 

วันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 0900-1100 รร.ส.สส.จัดอบรมเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับครู-อาจารย์ นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน จำนวน 226 นาย โดยมี รอง ผบ.รร.ส.สส.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม รร.ส.สส. โดยเชิญวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 “รุ่น เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” มาเป็นผู้อบรม

๑๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ น.
รอง ผบ.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิด
หลักสูตร พนักงานวิทยุถ่ายทอดและเครื่องคลื่นพาห์ รุ่นที่ ๓๘ ณ แหล่งสมาคมฯ

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ รอง ผบ.รร.ส.สส. เป็นประธาน ในพิธีเปิดหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ส. รุ่นที่ ๕๖
ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร

กิจกรรมทั้งหมด

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com