ติดต่อ


โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
เลขที่ 149 ถ.พระราม 5
แขวงถนนนครไชยศรี
        เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
     รหัสไปรษณีย์ 10300

โทร : 02-297-5241 และ
95241(ทบ.)

สายด่วน สำนักงาน ผู้บังคับบัญชา รอง ผบ.ร.ส.สส.

โทร. 02-297-5467


e-mail : [email protected]
         หรือ 
           [email protected]


แผนที่เส้นทาง รร.ส.สส.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com