นโยบายด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ

เอกสาร นโยบายด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ

ดาวน์โหลด หรือ เข้าดู เอกสาร คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔