ผลงานนักเรียนหลักสูตร ทักษะดิจิทัลสำหรับประทวนรุ่น 3

AI( Artificial Intelligence )

Download Logo Signalschool

คลิกเพื่อดู

การสร้างความตระหนักรู้การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

คลิกเพื่อดู

ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ(Others)

คลิกเพื่อดู